Koalice poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb - Tábor

 • Koalice poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb vznikla v roce 2004 jako jedna z prvních organizací tohoto typu v České republice.
 • Členské organizace Koalice na území města Tábora a v táborském regionu poskytují sociální a zdravotní služby.
 • V současné době má Koalice 15 členů – z tohoto počtu je 12 organizací neziskových, 2 jsou příspěvkové a 1 organizace je akciovou společností.
 • Posláním Koalice je dlouhodobá spolupráce a partnerství jednak mezi jednotlivými členskými organizacemi, dále pak společná spolupráce a partnerství s městem Tábor.
 • Tyto aktivity mají svůj cíl a tím je propojení a zkvalitnění poskytovaných sociálních a zdravotních služeb v Táboře.

 

Aktivity a činnost organizace:

 • Reprezentační plesy pro zdravotně postižené občany v Táboře (2.11. 2007, 17.10. 2008, 14.11. 2009)
 • Prezentační akce Koalice - představení jednotlivých členských organizací, poskytovaných služeb a realizace vzájemné spolupráce (6.11. 2006 v malém sále Divadla Oskara Nedbala V Táboře, 16.2. 2011 v malém sále Divadla Oskara Nedbala v Táboře)
 • Benefiční koncert Pavla Šporcla (21.9. 2010)
 • Realizace dvou vzdělávacích projektů zaměřených na další profesní vzdělávání zaměstnanců členských organizací Koalice. Projekty byly podpořeny z finančních prostředků EU (Evropský sociální fond).

       „Rozvoj poskytovatelů sociálních služeb na Táborsku“ (1.8. 2006 – 28.02. 2008) 

       „Vzdělávání a rozvoj poskytovatelů sociálních služeb na Táborsku“ (1.6. 2010 – 31.5. 2012) - více o projektu zde

 • Projekt „Komunitní plán sociálních služeb v Táboře 2007 – 2009“ realizovaný městem Tábor (účast zástupců členských organizací Koalice v pracovních skupinách)
 • Projekt „Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Tábora 2010 - 2011“ realizovaný městem Tábor(účast zástupců členských organizací Koalice v pracovních skupinách, Koalice byla zároveň partnerem projektu)

 

Další projekty, ve kterých byli zástupci členských organizací Koalice členy pracovních skupin a také skupiny řídící:

 • Komunitní plán sociálních služeb města Tábora 2011 - 2013
 • Komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor 2013 - 2015
 • Komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor – Akční plán pro rok 2016